Informacja RODO
Administratorem Państwa danych jest IMW INŻYNIERIA MASZYN WAŁCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wałczu,ul Ciasna 8-10, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP:7651004497, REGON: 570212410. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: imw@imwwalcz.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem siedziby firmy (powyżej). Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wszelkich umów oraz wykonywania innych nakazanych prawem obowiązków. Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu posiadają państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres powyżej. Mają państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez IMW INŻYNIERIA MASZYN WAŁCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach zawieranych z Państwem umów.
Pliki cookies:na potrzeby obsługi tego serwisu www używamy plików cookies w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Żadne dane nie są zbierane, ani agregowane oraz przetwarzane z tego powodu.

Zgadzam się przejdź do strony Nie akceptuję

Miasto Wałcz

miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, siedziba władz powiatu wałeckiego oraz wiejskiej gminy Wałcz. Miasto położone jest w środkowej części Pojezierza Południowopomorskiego nad jeziorami Raduń i Zamkowym i rzeką Żydówką. Wałcz jest powiatowym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym, siedzibą urzędów i instytucji lokalnych oraz ósmym ośrodkiem miejskim województwa (pod względem liczby ludności). Według danych z 31 grudnia 2013 r. miasto miało 26 231 mieszkańców[1]. W Wałczu stacjonuje 100 Batalion Łączności, 104 Batalion Zabezpieczenia, 1 Regionalna Baza Logistyczna, a także ma siedzibę 107 Szpital Wojskowy. Miasto jest także siedzibą dekanatu.

Położenie

Wałcz jest położony na Pojezierzu Wałeckim, jednak mniejsza północno-wschodnia część miasta znajduje się już na Równinie Wałeckiej – oba mezoregiony należą do Pojezierza Południowopomorskiego. Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia miasta wynosiła 38,17 km²[2]. Miasto stanowi 4,2% powierzchni powiatu. Wałcz leży na południowo-wschodnich krańcach województwa zachodniopomorskiego. Najbliższe duże miasta to: Szczecin (144 km), Bydgoszcz (113 km), Piła (28 km), Poznań (132 km), Gorzów Wielkopolski (107 km), Koszalin (137 km)[3]. Wyróżnia się 4 wydzielone części miasta, które dawniej były osobnymi miejscowościami: Chrząstkowo, Morzyca, Olszynka, Sosnówka.