Informacja RODO
Administratorem Państwa danych jest IMW INŻYNIERIA MASZYN WAŁCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wałczu,ul Ciasna 8-10, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP:7651004497, REGON: 570212410. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: imw@imwwalcz.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem siedziby firmy (powyżej). Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wszelkich umów oraz wykonywania innych nakazanych prawem obowiązków. Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu posiadają państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres powyżej. Mają państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez IMW INŻYNIERIA MASZYN WAŁCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach zawieranych z Państwem umów.
Pliki cookies:na potrzeby obsługi tego serwisu www używamy plików cookies w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Żadne dane nie są zbierane, ani agregowane oraz przetwarzane z tego powodu.

Zgadzam się przejdź do strony Nie akceptuję

Zarządzanie jakością

Utrzymywanie jakości ma w IMW Inżynieria Maszyn Wałcz kluczowe znaczenie, wysoka jakość jest ciągłym procesem, który musi być stale kontrolowany. Tylko nieustanne polepszanie jakości może dawać wynik w postaci produktów najwyższej jakości. Potwierdzeniem naszych kwalifikacji, są liczne posiadane certyfikaty.

DVS ZERT
ISO 3834-2:2005

TOB ZERT
ISO 9001:2015

TOB ZERT
ISO 9001:2015